Fieldlabs_2

TNO - Fieldlabs Zuid-Holland

De fieldlabs in Zuid-Holland vormen samen een regionaal netwerk voor cross-sectorale samenwerking en innovatie in de regio. De kracht van de fieldlabs is dat ze zich richten op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen. Ze vinden oplossingen vanuit de sterke sectoren die kenmerkend zijn voor de regio, bijvoorbeeld de high tech sector, glastuinbouw of deltatechnologie.

Opdracht | Publicatie Fieldlabs Zuid-Holland
Opdrachtgever | TNO
Werkzaamheden | Ontwerp, opmaak en drukwerkbegeleiding

Fieldlabs_8
FL_3def
FL_8
FL_4def
FL_7